7000 jaar oude begraafplaats ontdekt in de Golf van Mexico

Voorouders van de inheemse bevolking van Florida legden hun overledenen hier ter ruste.

Archeologen kwamen de door het zeewater verzwolgen begraafplaats in 2016 op het spoor, toen duikers menselijke resten ontdekten voor de kust van Manasota Key (Florida). Het afgelopen jaar hebben archeologen intensief onderzoek gedaan voor de kust van Florida en ze kunnen nu bevestigen dat het om een prehistorische begraafplaats gaat.

7000 jaar oud
De begraafplaats is ongeveer 3000 vierkante meter groot en zou meer dan 7000 jaar oud zijn. In die tijd lag de zeespiegel veel lager dan nu het geval is. Het betekent heel concreet dat de begraafplaats in die tijd zo’n 2,7 meter boven zeeniveau lag.

Veenmeer
Tussen de stoffelijke resten zijn resten veen aangetroffen. Het wijst er sterk op dat de begraafplaats zo’n 7000 jaar geleden bestond uit een in het binnenland gelegen zoetwater meertje waar de voorouders van de inheemse bevolking van Florida hun overledenen in bijzetten. De bodem van dat meertje bestond uit veen, dat het vergaan van de stoffelijke resten aanzienlijk vertraagde. Toen jaren later de zeespiegel steeg, werd het meertje bedekt door de Golf van Mexico. Ondanks de overstromingen bleef de veenbodem van het meertje intact. Het verklaart waarom de 7000 jaar oude begraafplaats goed bewaard is gebleven.

Stokken
Inmiddels hebben archeologen de resten van meerdere mensen teruggevonden. Ook zijn er houten stokken ontdekt die werden gebruikt wanneer de overledenen in het meer werden bijgezet. Twee ervan zijn zeker 7200 jaar oud.

Het is een unieke vondst. Door kustwater opgeslokte prehistorische begraafplaatsen zijn uitzonderlijk zeldzaam, zo stellen de archeologen. Men zal dan ook alles in het werk stellen om deze voor ook de moderne inheemse bevolking nog zo belangrijke begraafplaats in stand te houden. Zo is het duikers niet langer toegestaan om in het gebied te komen en wordt er een plan opgesteld om de archeologische vindplaats te beschermen en voor toekomstige generaties te behouden.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd