38 procent van Europeanen heeft geestesziekte

Jaarlijks krijgt 38,2 procent van de Europeanen – dat zijn 164,8 miljoen mensen – met psychische problemen te maken, zo blijkt.

De onderzoekers baseren hun conclusies op een grootschalig onderzoek onder 514 miljoen mensen afkomstig uit dertig landen. Ze keken naar psychische problemen van kinderen, volwassenen en ouderen.

De cijfers
Uit het onderzoek blijkt dat psychische stoornissen veelvuldig in alle leeftijdscategorieën voorkomen. De meest voorkomende psychische problemen? Angst (14 procent), slapeloosheid (7 procent), depressie (6,9 procent), somatoforme stoornis (hierbij heeft iemand lichamelijke klachten waarvan geen lichamelijke oorzaak kan worden gevonden, red. – 6,3 procent) en verslaving aan alcohol en drugs (iets minder dan 4 procent). ADHD komt veel voor onder jongeren (vijf procent) en dementie treft ouderen weer had (één procent van de mensen tussen de 60 en 65 jaar hebben de ziekte, dertig procent van de mensen die 85 jaar of ouder zijn ook).

WIST U DAT…

muziek helpt bij depressie?

Hulp
Opvallend genoeg zoekt slechts éénderde van de mensen met psychische problemen hulp. De mensen die hulp zoeken, wachten daar over het algemeen lang mee en krijgen bovendien lang niet altijd de hulp die ze nodig hebben, zo concluderen de onderzoekers.

Jongeren
De wetenschappers pleiten ervoor dat meer mensen hulp zoeken en krijgen. Die hulp moet zo vroeg mogelijk starten. “Omdat psychische problemen vaak al vroeg in het leven beginnen, hebben ze een sterke negatieve invloed op het latere leven,” legt onderzoeker Hans-Ulrich Wittchen uit. Door jongeren goed in de gaten te houden en indien nodig hulp aan te bieden, kunnen veel problemen (en kosten) voorkomen worden. Bovendien is nader onderzoek naar het ontstaan en behandelen van psychische problemen hard nodig, zo stellen de wetenschappers.

Het is voor het eerst dat zo’n grootschalig onderzoek naar psychische problemen onder zoveel mensen uit zoveel landen wordt uitgevoerd. De studie was een initiatief van het European College of Neuropsychopharmacology (ECNP) en European Brain Council (EBC).

Bronmateriaal

"The size and burden of mental disorders in Europe" - Eurekalert.org
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door Nathanael Boehm (cc via Flickr.com).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd