24-uurs urine verraadt hoe fit u bent

urine

Uit urineonderzoek valt veel te halen over uw gezondheid. Zo kan een arts achterhalen of u lijdt aan bijvoorbeeld een nierziekte of aan diabetes. Maar wist u dat uit urine die over een hele dag is verzameld nog meer te halen valt? Deze 24-uurs urine verraadt bijvoorbeeld of u veel sport.

Uit onderzoek van prof. dr. Gerjan Navis van de Rijksuniversiteit Groningen blijkt dat uit deze zogenaamde 24-uurs urine veel te halen valt over uw levensstijl. Maar er is ook uit af te leiden of u bijvoorbeeld veel aan sport doet en of u dus over een goede conditie beschikt.

Taak urine
Niet alleen afvalstoffen, maar ook een teveel aan water en zouten wordt via de urine verwijderd uit uw lichaam. Daarnaast worden ook restanten van voedsel aangepakt. Tijdens urineonderzoek kan dan ook een beeld worden verkregen van uw voedingspatroon.

WIST U DAT…

…er schildpadden zijn die via hun mond urineren?

Coopertest zonder hardlopen
Uit onderzoek bij niertransplantatiepatiënten is gebleken dat zij niet voldoende kalium binnenkregen. Waarschijnlijk door een tekort aan groenten en fruit. Daarnaast werd dankzij het 24-uurs urineonderzoek vastgesteld dat kwetsbare mensen te weinig creatinine in de urine hadden zitten. Creatinine is een afbraakproduct in het spierweefsel en wordt door het lichaam met een vrij constante snelheid geproduceerd, afhankelijk van de aanwezige hoeveelheid spiermassa. “De hoeveelheid creatinine hangt samen met iemands spiermassa en geeft aan of er eventueel sprake is geweest van teveel spierafbraak,” aldus Navis. “Aan de buitenkant is het vaak niet te zien, omdat het toch meestal is verpakt in een laagje vet. Als je rekening houdt met iemands leeftijd en geslacht is creatinine een goede voorspeller van iemands fitheid en sterftekans. Je kunt aan de urine zien of er iets moet veranderen en bovendien wát. Dat komt meestal neer op gezonder eten en meer bewegen. Je kunt het zien als een soort Coopertest zonder hardlopen.”

24-uurs urineonderzoek kan dus verraden hoe kwetsbaar of juist hoe fit mensen werkelijk zijn. Door 24-uurs urine te analyseren, kunnen onderzoekers kwetsbare mensen vroegtijdig identificeren en ze mogelijk gerichte leefstijladviezen geven zodat deze mensen toch gezond oud kunnen worden.

Bronmateriaal

"24-uurs urine indicator voor fitheid" - RUG.nl
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door Lab Science Career (cc via Flickr.com).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd