“Tegen 2050 zijn 115 miljoen mensen op aarde blind”

Dat zijn er drie keer zoveel als nu. En dus luiden onderzoekers de noodklok.

Wetenschappers van de Anglia Ruskin University in Groot-Brittannië gingen na hoe vaak blindheid en een verminderd gezichtsvermogen in de jaren 1990 tot 2015 in 188 landen wereldwijd voorkwam. Voor het eerst werd daarbij ook rekening gehouden met ouderdomsverziendheid, een aandoening die – zoals de naam al doet vermoeden – geassocieerd wordt met ouder worden en resulteert in een grotere moeite met lezen.

De resultaten
Uit het onderzoek blijkt dat wereldwijd 0,16 procent van de mannen en 0,23 procent van de vrouwen blind is. Het gaat om zo’n 36 miljoen mensen. Het grootste deel ervan woont in ontwikkelingslanden in Azië en Sub-Sahara-Afrika. Verder blijkt uit het onderzoek dat het percentage van de wereldbevolking dat blind is tussen 1990 en 2015 wel is afgenomen: van 0,75 naar 0,48 procent. Ook het percentage mensen met matige tot ernstige oogproblemen is in diezelfde periode gedaald van 3,83 procent naar 2,90 procent. Het is waarschijnlijk het resultaat van onder meer de sociaal-economische ontwikkeling en verbeterde oogzorg.

Absolute getallen
De cijfers lijken een vrij optimistisch beeld te schetsen. Anders wordt dat als we kijken naar de absolute getallen. Zo blijkt het aantal mensen met blindheid tussen 1990 en 2015 te zijn toegenomen van 30,6 miljoen naar 36 miljoen. En het aantal mensen met matige tot ernstige oogproblemen is in diezelfde periode gestegen van 160 naar 217 miljoen. Het is terug te leiden naar het feit dat de meest oogproblemen het resultaat zijn van veroudering. En omdat de wereldbevolking alleen maar groeit en vergrijst, neemt het aantal mensen met oogproblemen dus toe.

Verdere toename
Op basis van de gegevens komen onderzoekers ook met een voorspelling: ze schatten hoeveel mensen in 2020 en 2050 te maken hebben met blindheid of een verminderd gezichtsvermogen. De onderzoekers verwachten dat zowel blindheid als oogproblemen de komende jaren vaker geconstateerd zullen gaan worden. Als de behandeling ervan niet verbeterd wordt, zou het aantal mensen met blindheid tegen 2050 zelfs gestegen kunnen zijn naar 115 miljoen. In datzelfde jaar zouden 588 miljoen mensen kampen met matige tot ernstige oogproblemen.

En dat is bijzonder zorgwekkend. “Zelfs een milde afname van het gezichtsvermogen kan een significante impact hebben op het leven van een persoon,” vertelt onderzoeker Rupert Bourne. Zo kan iemand bijvoorbeeld zijn rijbewijs en een stukje onafhankelijkheid kwijtraken. “Nu het aantal mensen met een verminderd gezichtsvermogen snel toeneemt, moeten we in actie komen en onze huidige inspanningen op het gebied van behandelingen op een wereldwijd, regionaal en landelijk niveau opschalen. Investeren in deze behandelingen heeft eerder grote voordelen opgeleverd, waaronder een betere kwaliteit van leven, maar ook economische voordelen, omdat mensen kunnen blijven werken.”

Bronmateriaal

"Cases of blindness to rise to 115 million by 2050" - Anglia Ruskin University
Foto: StockSnap / Pixabay

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd