In 2017 opnieuw meerdere temperatuurrecords verbroken

Het klimaat in Nederland warmt op.

Dat meldt het KNMI. Sinds het begin van de metingen is het op vijf dagen nog niet eerder zo warm geweest in De Bilt. En in september was het op één dag nog nooit eerder zo koel.

Opwarmend klimaat
Er is een goede verklaring voor deze temperatuurrecords, namelijk dat het klimaat in Nederland steeds meer opwarmt. Dat laat de reeks maximumtemperaturen gemeten in De Bilt zien. Aan het begin van de reeks zie je de verwachte sterke afname van het aantal records, heel dichtbij de theoretische verwachting (zie afbeelding hieronder). Kijk je echter naar de reeks ernaast, dan vallen de grote schommelingen rond de theoretische lijn op. Deze worden veroorzaakt door wisselvalligheid van het weer.

Aantal koude- en hitterecords per jaar op basis van de gehomogeniseerde reeks maximumtemperaturen in De Bilt en de ratio hitte/koude records per 10 jaar. De tijdreeks De Bilt beslaat de periode 1901-2017. Afbeelding: KNMI

Records
Een analyse van het jaarlijkse aantal hitte- en kouderecords laten zien dat het weer in Nederland verandert. Zo zijn er bijvoorbeeld de laatste jaren veel meer hitterecords dan kouderecords geweest. Sinds 2000 zijn er maar 14 kouderecords gevestigd en wel 148 hitterecords. Als we echter niet te maken hadden gehad met klimaatverandering, dan zouden er volgens berekeningen maar 58 hitterecords geweest moeten zijn.

Aan de hand van een dagelijkse temperatuurreeks kan voor ieder jaar het aantal dagrecords bepaald worden. Per definitie worden er het eerste jaar 365 records gevestigd. In ieder daaropvolgend jaar worden de gemeten temperaturen vergeleken met historische metingen en wordt het aantal records geteld.

Wil je weten wat de gevolgen van klimaatverandering in Nederland zijn? Lees er hier meer over!

Bronmateriaal

"Temperatuurrecords tonen opwarming Nederland" - KNMI

Afbeelding bovenaan dit artikel: MabelAmber / Pixabay

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd