2015: een recordbrekend goed jaar voor groene energie

Nog nooit nam de gegenereerde groene energie zo snel toe als in 2015: een jaar waarin zo’n 147 gigawatt meer groene energie werd opgewekt dan in het jaar ervoor.

Dat blijkt uit het Renewables 2016 Global Status Report. Volgens het rapport zijn hernieuwbare energiebronnen in veel landen wereldwijd inmiddels gangbaar en in staat om de concurrentie met traditionele energiebronnen aan te gaan.

Meer investeringen
Het afgelopen jaar werd er zo’n 147 gigawatt meer groene energie gegenereerd dan in het jaar ervoor. Dat is een recordbrekende toename. Ook werd er enorm in groene energie en brandstof geïnvesteerd: naar schatting zo’n 286 miljard dollar. Tellen we ook de investeringen in waterkrachtcentrales mee, dan valt dat bedrag nog veel hoger uit. Ongeveer een derde van de wereldwijde investeringen in groene energie komt voor rekening van China. En voor het eerst werd in 2015 meer in groene energie geïnvesteerd door ontwikkelingslanden dan door ontwikkelde landen.

Een overzichtje van de investeringen in groene energie door de jaren heen, in verschillende wereldregio's.
Een overzichtje van de investeringen in groene energie door de jaren heen, in verschillende wereldregio’s.

Meer banen
Meer investeringen betekent ook meer banen. Vandaag de dag vinden zo’n 8,1 miljoen mensen een baan in de hernieuwbare energie-sector. De werkgelegenheid in deze sector groeit – in tegenstelling tot veel andere sectoren, waaronder de ‘gewone’ energiesector – gestaag.

Werkgelegenheid in de hernieuwbare energie-sector die op te delen is in biobrandstoffen, zonne-energie, wind-energie, waterkrachtenergie en geothermale energie.
Werkgelegenheid in de hernieuwbare energie-sector die op te delen is in biobrandstoffen, zonne-energie, wind-energie, waterkrachtenergie en geothermale energie.

Zorgen om het milieu
Dat 2015 zo’n goed jaar was voor hernieuwbare energiebronnen is op meerdere manieren te verklaren. Allereerst stellen steeds meer overheden zich ten doel een groot deel van hun benodigde energie uit groene energiebronnen te halen (zie afbeelding hieronder). Daarnaast deden ook de zorgen omtrent het milieu en de energiezekerheid de groene energiebronnen goed. Verder wijzen de onderzoekers er in het rapport op dat in steeds meer landen hernieuwbare energiebronnen niet langer een duur alternatief voor fossiele brandstoffen zijn. Sterker nog: kostentechnisch kunnen hernieuwbare energiebronnen op steeds meer plaatsen moeiteloos de concurrentie met traditionele energiebronnen aangaan.

 Steeds meer landen hebben zich doelstellingen gesteld als het gaat om groene energie. In het groen landen met doelstellingen en bijbehorend beleid. In het blauw landen die geen doelstellingen hebben, maar wel een beleid dat aanstuurt op het gebruik van meer groene energie. In geel de landen met doelstellingen omtrent hernieuwbare energiebronnen, maar zonder beleid dat de doelstellingen nastreeft. Van de 'grijze' landen zijn geen gegevens beschikbaar.
Steeds meer landen hebben zich doelstellingen gesteld als het gaat om groene energie. In het groen landen met doelstellingen en bijbehorend beleid. In het blauw landen die geen doelstellingen hebben, maar wel een beleid dat aanstuurt op het gebruik van meer groene energie. In geel de landen met doelstellingen omtrent hernieuwbare energiebronnen, maar zonder beleid dat de doelstellingen nastreeft. Van de ‘grijze’ landen zijn geen gegevens beschikbaar.

Geen gelopen race
Toch was het – zelfs met alle hierboven beschreven ontwikkelingen in gedachten – niet vanzelfsprekend dat 2015 zo’n goed jaar voor hernieuwbare energie zou worden. “Wat met name opmerkelijk is aan deze resultaten is dat ze bereikt werden in een tijd waarin de prijzen van fossiele brandstoffen historisch laag waren,” vertelt Christine Lins, werkzaam bij REN21 (Renewable Energy Policy Network for the 21st Century) dat het rapport uitbracht. “En hernieuwbare energiebronnen bleven in het nadeel als het gaat om subsidies van de overheid. Tegenover elke dollar die besteed werd aan de promotie van hernieuwbare energiebronnen, staan bijna vier dollars die besteed werden aan het handhaven van onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen.”

De ook in 2015 waargenomen trend in het voordeel van groene energie stemt de onderzoekers hoopvol. Tegelijkertijd waarschuwen ze dat er nog veel werk aan de winkel is. Met name als we de doelstelling van het klimaatakkoord van Parijs willen halen – de opwarming beperken tot zo’n 2 en als het kan zelfs tot 1,5 graad Celsius – zullen we er nog een flinke stap bij moeten doen.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd