2014 doorslaggevend voor de rest van de eeuw?

Professor Nicholas Boyle beweert dat gebeurtenissen in 2014 zullen leiden tot een eeuw van vrede en welvaart of oorlog en armoede. Hij baseert zich op een analyse van de voorgaande vijf eeuwen waarin doorslaggevend gebeurtenissen ook altijd tussen het tiende en twintigste jaar plaatsvonden.

In 1517 timmerde Maarten Luther zijn stellingen op de deur van de kerk in Wittenberg. De eeuw die daarop volgde stond in het teken van de reformatie en de opkomst van het protestantisme. In 1618 startte een dertig jaar durende oorlog en begonnen religieuze conflicten het westen van Europa in hun greep te krijgen. In 1715 keerde de rust terug. In 1815 vond het door de verlichting ingegeven Congres van Wenen plaats en daarop volgde de nederlaag van Napoleon. In 1914 barstte de Eerste Wereldoorlog uit en deze zette de toon voor nog meer oorlogen: de Tweede Wereldoorlog en Koude oorlog. Boyle is overtuigd. “Het karakter van de eeuw komt in het tweede decennium duidelijk naar voren dus waarom zou dat nu anders zijn?” zo redeneert hij.

Nieuwe generatie
Dat juist dan de omslag plaatsvindt, is volgens Boyle logisch. “Als een eeuw een karakter krijgt dan wordt dat rond het twintigste levensjaar duidelijk, net als bij de mens. Een andere factor is de sequentie van generaties. Na twee decennia heeft de generatie die in de vorige eeuw dominant was zijn beste tijd gehad. De toekomst wordt dan bepaald door de kinderen die alleen in de nieuwe eeuw geleefd hebben en ook alleen daar maar herinneringen aan hebben.

Amerika
Met het oog op de actuele gang van zaken is de kans groot dat de doorslaggevende factor in 2014 de economie zal zijn. Door het ineenstorten van de economie kunnen ook internationale relaties onder druk komen te staan. Wanneer het zover is, is de rol van de Verenigde Staten cruciaal, zo meent de professor. Het land lijkt te kunnen beslissen of de komende eeuw in oorlog of vrede wordt doorgebracht.

Samenwerking
Om problemen als oorlog en armoede te weren, moeten landen volgens Boyle meer gaan samenwerken. Alleen op internationaal niveau kunnen problemen zoals klimaatverandering, de kredietcrisis en de concurrentie van landen als China en India worden opgelost.

Ommezwaai

“Grote economische veranderingen leiden tot grote politieke veranderingen en die hebben we nog niet gezien. Mijn verwachting is dat er nog een crisis aankomt. (…) Eén ding is nog niet veranderd en dat is de militaire macht van Amerika. Dat wijst erop dat de Verenigde Staten een belangrijke rol gaan spelen bij een politieke ommezwaai. We gaan wanhoop zien in de manier waarop Amerika de afnemende economie benadert en militaire en absolute politieke macht voortzet.”

Boyle is desalniettemin optimistisch over de manier waarop we deze nieuwe eeuw begonnen zijn. Zo zijn er nu al veel meer intergouvernementele organisaties dan in 1914 het geval was. Maar dat is geen garantie voor vrede. “De enige denkbare route naar vrede is door een voortzetting van het pax Americana (een zinspeling op het Pax Romana: in nauwe samenwerking met een grote machthebber de wereldorde handhaven, red.). Maar daarvoor moet het beeld dat de wereld van Amerika heeft en het beeld dat Amerika van de wereld heeft, fundamenteel veranderen.”

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd