Deze 20 planeten lijken het meest op onze aarde!

Wetenschappers hebben een lijstje gemaakt met daarop de 20 exoplaneten die hoogstwaarschijnlijk het sterkst op onze aarde lijken en misschien ook wel leven herbergen.

Ruimtetelescoop Kepler heeft al meer dan 4000 exoplaneten ontdekt. Grote vraag is natuurlijk: welke van deze duizenden exemplaren lijken het sterkst op de aarde? Welke zijn rotsachtig, herbergen water en misschien zelfs wel leven? Wetenschappers hebben dat nu uitgezocht en komen met een lijstje met daarop 20 door Kepler ontdekte exoplaneten. Het zijn de beste kandidaten in onze zoektocht naar een leefbare, rotsachtige planeet zoals de aarde.

Conservatief

Hoe breed is de leefbare zone rond een ster nu precies? Daar zijn verschillende opvattingen over die je kunt bestempelen als ‘conservatief’ (een vrij smalle leefbare zone) en ‘optimistisch’ (een vrij brede leefbare zone). In hun selectie van de twintig exoplaneten die waarschijnlijk het sterkst op de aarde lijken, gingen de onderzoekers uit van de conservatieve opvatting.

Leefbare zone
Om in deze top 20 terecht te komen, moesten de planeten aan een aantal criteria voldoen. Allereerst keken de onderzoekers of de planeten zich in de leefbare zone bevonden. Planeten die zich in deze zone bevinden, zijn niet zo ver van hun ster verwijderd dat eventueel water op het oppervlak bevriest, maar staan ook niet zo dicht bij hun ster dat eventueel water op hun oppervlak verdampt. In andere woorden: op het oppervlak van planeten in deze denkbeeldige zone rond een ster kan vloeibaar water te vinden zijn. Van de meer dan 4000 exoplaneten die Kepler heeft ontdekt, zijn er 216 die zich in de leefbare zone bevinden. Twintig daarvan bevinden zich in een conservatieve leefbare zone (zie kader) en zijn ook nog eens rotsachtig. Deze twintig lijken waarschijnlijk het sterkst op de aarde, zo stellen de onderzoekers.

De exoplaneten
Welke 20 exoplaneten treffen we in dat lijstje aan? Nou, allereerst Kepler-186f. Deze exoplaneet is ongeveer tien procent groter dan de aarde en zo’n 500 lichtjaar van ons verwijderd. Ook Kepler-62f heeft een plekje in de top 20 weten te veroveren. Deze planeet is 1200 lichtjaar van ons verwijderd en draait om een ster die iets kleiner en koeler is dan onze zon. De planeet is ongeveer 40 procent groter dan de aarde. Ook vinden we in het lijstje Kepler-442b terug. De complete lijst kun je vinden in het paper.

Een artistieke impressie van Kepler-186f. Afbeelding: Daniëlle Futselaar.
Een artistieke impressie van Kepler-186f. Afbeelding: Daniëlle Futselaar.

Belangrijke catalogus
Het onderzoek is belangrijk. We kunnen namelijk onmogelijk alle exoplaneten die Kepler heeft ontdekt tot in detail met telescopen bestuderen. We zullen moeten kiezen welke exoplaneten we wel en welke we niet aan een nader onderzoek onderwerpen. En dit onderzoek wijst in feite de meest interessante planeten aan. Dat zijn immers de planeten die sterk op de onze lijken. “Dit is de complete catalogus van alle Kepler-ontdekkingen die zich in de leefbare zone rond hun sterren bevinden,” vertelt onderzoeker Stephan Kane. “Dat betekent dat we ons op deze planeten kunnen focussen en vervolgonderzoeken kunnen opzetten om er meer over te weten te komen en onder meer vast te stellen of ze echt leefbaar zijn.”

Gasreuzen
Overigens zijn niet alleen de rotsachtige planeten in de conservatieve leefbare zone interessant voor vervolgonderzoek. Ook gasreuzen in de leefbare zone verdienen onze aandacht. Hoewel deze planeten geen vast oppervlak hebben en dus geen leven kunnen herbergen, is er op manen rond deze gasreuzen in de leefbare zone wellicht wel leven mogelijk.

Een andere interessante bevinding uit dit onderzoek is dat er in de leefbare zone rond sterren ongeveer net zoveel planeten te vinden zijn als daarbuiten. Volgens de onderzoekers aanvullend bewijs dat het universum gevuld is met planeten en manen waarop leven wellicht mogelijk is. “Het is opwindend om het enorme aantal planeten dat er is, te zien en het suggereert dat er 0 procent kans is dat er (buiten de aarde om, red.) geen andere plek is waar leven te vinden is,” stelt onderzoeker Michelle Hill.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd