15.000 wetenschappers waarschuwen de mensheid opnieuw: stop met het vernietigen van de aarde!

Want dit gaat fout.

In het blad BioScience is een paper verschenen waarin een aantal alarmerende trends op het gebied van milieu en klimaat aan bod komen. Het paper vormt een alarmkreet die wordt onderschreven door meer dan 15.000 onderzoekers uit 184 verschillende landen.

Ontbossing en overbevolking
In het paper waarschuwen de onderzoekers voor de schade die we aan de aarde toebrengen middels klimaatverandering, ontbossing, het uitsterven van soorten en overbevolking. “Sommige mensen zullen geneigd zijn om het bewijs weg te wuiven en te denken dat we alarmisten zijn,” stelt onderzoeker William Ripple, één van de auteurs van het paper in BioScience. “Wetenschappers analyseren data en kijken naar de consequenties op lange termijn. En de onderzoekers die deze tweede waarschuwing (zie kader, red.) ondertekend hebben, luiden niet onnodig de noodklok. Ze erkennen de duidelijke signalen die erop wijzen dat we op een onhoudbare weg zitten. We hopen dat ons paper een breed publiek debat teweeg brengt over het wereldwijde milieu en klimaat.”

Het paper dat de onderzoekers hebben geschreven, heeft de titel ‘World Scientists’ Warning to Humanity: A Second Notice’ gekregen. Je kunt het paper zien als een vervolg op een soortgelijk paper dat in 1992 verscheen en door meer dan 1700 onderzoekers werd ondertekend. In dat paper – met de titel ‘World Scientists’ Warning to Humanity’ – werd ook al gewaarschuwd voor een “onherstelbaar verminkte aarde” en daaruit voortvloeiende “menselijke misère”. Inmiddels zijn we 25 jaar verder en lijkt niemand zich de alarmkreet uit 1992 nog te kunnen herinneren. Veel van de trends waarvoor onderzoekers 25 jaar geleden waarschuwden, spelen nog steeds en zijn nog verontrustender dan toen.

De trends
In het paper is onder meer te lezen dat de hoeveelheid zoet water per capita in 25 jaar tijd met 26% is afgenomen. Tegelijkertijd is het aantal zuurstofarme gebieden in de oceaan in 25 jaar tijd met 75% toegenomen. En de menselijke bevolking is 35% groter geworden, terwijl het aantal zoogdieren, reptielen, amfibieën, vogels en vissen in diezelfde periode collectief met 29% is afgenomen. Bovendien is de uitstoot van CO2 in 25 jaar enorm toegenomen en is ook de wereldwijde temperatuur in die periode gestegen.

Gelukkig is er ook goed nieuws, zo schrijven de onderzoekers. Zo wordt er steeds meer groene energie opgewekt en gebruikt. En is de aantasting van de ozonlaag een halt toegeroepen. Ook is het geboortecijfer in sommige gebieden enorm gedaald. Net als de ontbossing. Maar we zijn er nog niet, zo blijft de waarschuwing. “We moeten – in ons dagelijks leven, maar ook op overheidsniveau – erkennen dat de aarde – met al het leven dat erop te vinden is – ons thuis is,” zo schrijven de onderzoekers.

Bronmateriaal

"15,000 scientists in 184 countries warn about negative global environmental trends" - Oregon State University (via Eurekalert)

Afbeelding bovenaan dit artikel: PIRO4D / Pixabay

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd