1000 jaar oude mummie ontdekt in Peru

De mummie is gevonden in Pachacamac: een pelgrimsoord voor Inca’s.

Onderzoekers van de Vrije Universiteit Brussel troffen de mummie aan in een grafkamer in Pachacamac. “De overledene is nog steeds gewikkeld in een enorme bundel die dienst doet als een kist,” vertelt onderzoeker Peter Eeckhout. “Ontdekkingen zoals deze zijn uitzonderlijk zeldzaam en deze mummie is ongelofelijk goed bewaard gebleven.” Hoewel vervolgonderzoek nog uit moet wijzen hoe oud de mummie is, wijst de omgeving waarin deze is ontdekt erop dat de overledene tussen het jaar 1000 en 1200 werd begraven.

De mummie die in Peru is teruggevonden. Afbeelding: ULB / P. Eeckhout.
Vervolgonderzoek
Doordat de mummie nog in zo’n goede staat is, verwachten onderzoekers dat deze heel wat geheimen prijs kan geven. Met behulp van de nieuwste technologieën hopen de onderzoekers dwars door de ‘kist’ heen te kunnen kijken en te onthullen in welke positie de overledene werd ingewikkeld. Wellicht geeft het ook meer inzicht in eventuele ziektes of verwondingen waarmee de overledene te maken had. Tevens sluiten de onderzoekers niet uit dat ze in de bundel offers terug gaan vinden.

Heiligdom
Eeckhout en collega’s ontdekten de mummie tijdens opgravingen die deel uitmaakten van het Ychsma-project. Dit onderzoeksproject is genoemd naar de inheemse bevolking van dit gebied. Tijdens de opgravingen werden resten van drie gebouwen ontdekt, waaronder het heiligdom waarin de mummie is aangetroffen. Dit heiligdom was oorspronkelijk waarschijnlijk gewijd aan de lokale voorouders, maar werd onder de Inca’s (zo tegen het eind van de vijftiende eeuw) omgetoverd tot een tempel. Er zijn namelijk meerdere offers teruggevonden, zoals uit Ecuador geïmporteerde schelpen. Deze schelpen worden geassocieerd met de opkomst van het water en staan symbool voor vruchtbaarheid en overvloed. Voor de Inca’s het heiligdom transformeerden tot een tempel bevatte het grote grafkamers en talloze mummies. De meeste mummies zijn tijdens het Spaanse bewind echter weggehaald. Maar verrassend genoeg werd de grafkamer waarin deze mummie zich bevond intact teruggevonden.

Monument en kapel
Naast dit heiligdom hebben de onderzoekers zoals gezegd nog twee andere gebouwen ontdekt. Het gaat om een Inca-monument waar pelgrims zich verzamelden en verschillende rituelen werden uitgevoerd. Ook werd er een gebouw teruggevonden dat waarschijnlijk dienst deed als een kapelletje voor buitenlandse pelgrims. Er werden tal van offers gevonden, zoals vazen, honden en andere dieren. Ook is er een platform aangetroffen met in het midden een gat. Waarschijnlijk bevond zich daar een beeld van de god die hier aanbeden werd.

Het onderzoek bevestigt het idee dat de Inca’s van Pachacamac een pelgrimsoord maken. Daarnaast onthult het dat de Inca’s veel moeite deden om dat pelgrimsoord te creëren; de teruggevonden gebouwen zijn grondig door de Inca’s veranderd. “Goden en aanbidding speelden een grote rol in het leven van de precolumbiaanse samenlevingen,” stelt Eeckhout. “De Inca’s begrepen dat heel goed en integreerden het in de manier waarop ze hun macht uitoefenden. Door het promoten van aanbidding in het complete rijk, droegen ze bij aan een gemeenschappelijk gevoel van identiteit onder de verschillende groepen mensen waaruit het rijk bestond. Pachacamac is daarvan één van de duidelijkste voorbeelden.”

Bronmateriaal

"Les archéologues de l’ULB mettent au jour une momie vieille de 1000 ans au Pérou" - Université Libre de Bruxelles

Afbeelding bovenaan dit artikel:

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd